Pilotný projekt POLYMPT® Group – Monitoring mikrobiologického znečistenia vzduchotechník v Národom onkologickom ústave v Bratislave je ukončený.

Cieľom projektu bolo okrem zistenia skutočného stavu mikrobiologického znečistenia VZT zariadení v nemocničnom prostredí aj porovnanie mikrobiologického znečistenia dvoch identických vzduchotechník.

Žiadosť
o kontakt