Monitoring mikrobiálneho znečistenia povrchov

Povrchy

Monitoring mikrobiálneho znečistenia povrchov

je jedinečný systém prevencie, resp. monitoringu mikrobiálneho znečistenia povrchov a kontroly účinnosti sanitačných postupov.

  • Výsledkom je certifikát, ktorý je vydávaný v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo iným zmluvným certifikovaným laboratóriom.
  • Je určený pre správcov budov, kancelárie, hotely a prevádzky, shopping centrá a verejné priestory, ktoré chcú mať istotu, že mikrobiálne znečistenie kritických dotykových plôch v ich budovách spĺňa najnovšie odporúčania a limity benchmarkov pre mikrobiologické monitorovanie na povrchoch.

Dodržiavanie týchto benchmarkov v súčinnosti s technikami Office Wellness Interventions (Kurgat, 2019) výrazne znižuje pravdepodobnosť prenosu infekčných ochorení cestou „povrch – ruky – sliznice“.

MONITORING MIKROBIÁLNEHO ZNEČISTENIA POVRCHOV preventívne monitoruje hygienickú kondíciu kritických dotykových plôch a kontroluje účinnosť sanitačných procesov podľa STN ISO 18593 a STN 56 0100. Sleduje výskyt patogénov a celkového mikrobiologického zaťaženia na povrchoch podľa svetových benchmarkov pre mikrobiologické monitorovanie na povrchoch vo verejných budovách a prevádzkach.

Monitoring mikrobiálneho znečistenia povrchov

Povrchy

Žiadosť
o kontakt