Prirodzené svetlo niekedy nestačí

Osvetlenie

Prirodzené svetlo niekedy nestačí

Priemerný človek trávi približne 90 % svojho času v interiéri, čo má značný vplyv na pohodu ľudí užívajúcich priestory. Bez vhodného osvetlenia sa naše vnútorné biologické rytmy môžu narušiť alebo dokonca posunúť na vlastný čas, čo vedie k poruchám spánku. Svetlo je tiež stimulant a môže pri správnom nastavení priamo zvýšiť bdelosť a výkonnosť, no pri nesprávnom spôsobiť narušenie kognitívnych funkcií.

Osvetlenie zohráva kľúčovú úlohu pri regulácii metabolizmu a správania, hormónov, cyklov spánku a bdenia, nálady a výkonnosti, imunitných a reprodukčných funkcií. Má vplyv na našu pozornosť, pamäť, výkon a učenie.

Niekedy prirodzené svetlo nestačí, či dokonca ho môže byť príliš veľa a je potrebné ho zatieniť. Preto je dôležité nájsť optimálne nastavenie, ktoré pracuje s ideálnymi podmienkami osvetlenia na mieru vášho priestoru bez presvetlenia, nedostatočného osvetlenia alebo odrazov od reflexných povrchov. A my ho za vás nájdeme.

Prirodzené svetlo niekedy nestačí

Osvetlenie

Žiadosť
o kontakt