Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia

DDD služby

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia

Súčasťou kontroly sú aj služby DDD. A teda deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia. Verejné priestory s frekventovaným výskytom ľudí často čelia aj výskytu hlodavcov, hmyzu a iných škodných organizmov. Aj v takej kuchynke v kancelárii, ktorá sa navonok javí ako čistá, sa často nachádzajú mravce, nehovoriac o iných škodcoch. Preto je esenciálne podstúpiť kontrolu a pravidelný monitoring vďaka DDD programom, ktoré zahŕňajú hĺbkový audit a prevenciu voči premnoženiu sa týchto organizmov.

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia

DDD služby

Žiadosť
o kontakt