Vytvoríme optimálne riešenia na kľúč vašej budove

Prevencia a monitoring

Vytvoríme optimálne riešenia na kľúč vašej budove

Nie je šikovnejšie problémom predchádzať, ako ich musieť následne riešiť? Prevencia je ekonomickejšie a ekologickejšie riešenie zdravých priestorov či zdravia samotného. Dôležitou súčasťou našich služieb je preto aj pravidelný servis a monitoring (prostredníctvom akreditovaných laboratórií). Odbornou analýzou nameraných hodnôt následne vytvoríme optimálne riešenia na kľúč vašej budove.

Zameriava sa na kontrolu vzduchu, kvalitu vody, kontrolu povrchov, deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu (pravidelný monitoring systémov na zachytenie škodcov).

Proces?

  1. Prvotné meranie a odobranie vzoriek
  2. Vyhodnotenie merania ukáže, v akom stave sú vaše priestory.
  3. Zásah preventívny/represívny – aplikujeme typ zásahu na rozsah konkrétnej situácie.
  4. Opakované merania a odbery vzoriek.
  5. Vyhodnotenie – tu vidíme účinnosť celého procesu.
  6. Repeat – po 3 mesiacoch celý proces zopakujeme, aby sme zaistili zdravie priestoru a života v ňom a tiež ako prevenciu pred vypuknutím nepríjemnej situácie.

 

Optimálne nastavené procesy vytvárajú zdravý priestor.

Vytvoríme optimálne riešenia na kľúč vašej budove

Prevencia a monitoring

Žiadosť
o kontakt