Zmeriame hladinu hluku vo vašich priestoroch

Akustika

Zmeriame hladinu hluku vo vašich priestoroch

Vystavovanie sa hluku môže zmeniť funkciu mnohých vnútorných orgánov a systémov tela, spája sa s vyšším krvným tlakom, zmenami srdcovej frekvencie, hypertenziou, nespavosťou, bolesťami hlavy či až impotenciou. Môže mať na svedomí vytváranie komunikačných bariér, obmedzenie koncentrácie a pozornosti a zvýšený stres i únavu v dôsledku napätia.

Zahŕňa tiež pocity podráždenia, nepohodlia, náladovosti alebo frustrácie. Na pracovisku môže vystavenie sa hluku v prostredí zvýšiť počet nehôd a zhoršiť výkonnosť a produktivitu zamestnancov. Pracovníci sú počas práce náchylní na rozptýlenie sa hlukom, čo znižuje ich pracovnú spokojnosť a produktivitu.

Prítomnosť hluku nie je iba subjektívnym rušičom. Existuje vládne nariadenie, ktoré stanovuje limit hluku 50 dB pre pracoviská, kde vykonávame tvorivú alebo duševnú prácu vyžadujúcu pozornosť a sústredenie.

Chcete vedieť, či váš priestor spĺňa korektné akustické požiadavky? Od toho sme tu my. Zmeriame hladinu hluku vo vašich priestoroch a navrhneme riešenia, aby sa budova mohla označiť za spĺňajúcu podmienky.

Zmeriame hladinu hluku vo vašich priestoroch

Akustika

Žiadosť
o kontakt