Monitoring kvality vnútorného ovzdušia a hvac zariadení

Vzduch

Monitoring kvality vnútorného ovzdušia a hvac zariadení

je systém prevencie, resp. monitoringu kvality vnútorného ovzdušia a stavu vzduchotechnických zariadení.

  • Výsledkom je certifikát, ktorý je vydávaný v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo iným zmluvným certifikovaným laboratóriom.
  • Je určený pre správcov budov, kancelárie, hotely a prevádzky, shopping centrá a verejné priestory, ktoré chcú mať istotu, že ich vnútorné ovzdušie spĺňa limity Vyhlášky MZSR č. 259/2008 Z. z..
  • MONITORING KVALITY VNÚTORNÉHO OVZDUŠIA tiež sleduje hygienickú čistotu klimatizačných a vzduchotechnických zariadení podľa STN EN 15780 a VDI 6022.

MONITORING KVALITY VNÚTORNÉHO OVZDUŠIA preventívne monitoruje stav vzduchotechnických zariadení a samotnú kvalitu vnútorného ovzdušia a podľa VDI 6022, resp. STN EN 15780, a tým zabezpečuje splnenie povinnosti prevádzok vyplývajúcej z Vyhlášky MZSR č. 259/2008 Z. z..

Monitoring kvality vnútorného ovzdušia a hvac zariadení

Vzduch

Žiadosť
o kontakt