Služby

Monitoring kvality vnútorného ovzdušia a hvac zariadení

Vzduch

Vzduch

Monitoring kvality vnútorného ovzdušia a hvac zariadení

Je to systém prevencie, resp. monitoringu kvality vnútorného ovzdušia a stavu vzduchotechnických zariadení.  Je určený pre správcov budov, kancelárie, hotely a prevádzky, shopping centrá a verejné priestory, ktoré chcú mať istotu, že ich vnútorné ovzdušie spĺňa limity Vyhlášky MZSR č. 259/2008 Z. z..

Voda

Kvalitatívny monitoring vody z vodovodu

Ide o systém prevencie, resp. monitoringu kvality pitnej vody vytekajúcej z vodovodného kohútika v budovách. Je určený pre správcov budov, kancelárie, hotely a prevádzky, shopping centrá a verejné priestory, ktoré chcú mať istotu, že ich pitná voda spĺňa limity Vyhlášky MZSR č. 247/2017 Z. z.a že ju možno považovať za zdravotne bezpečnú podľa Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Kvalitatívny monitoring vody z vodovodu

Voda

Monitoring mikrobiálneho znečistenia povrchov

Povrchy

Povrchy

Monitoring mikrobiálneho znečistenia povrchov

Je to jedinečný systém prevencie, resp. monitoringu mikrobiálneho znečistenia povrchov a kontroly účinnosti sanitačných postupov. Je určený pre správcov budov, kancelárie, hotely a prevádzky, shopping centrá a verejné priestory, ktoré chcú mať istotu, že mikrobiálne znečistenie kritických dotykových plôch v ich budovách spĺňa najnovšie odporúčania a limity benchmarkov pre mikrobiologické monitorovanie na povrchoch.

DDD služby

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia

Verejné priestory s frekventovaným výskytom ľudí často čelia aj výskytu hlodavcov, hmyzu a iných škodných organizmov. Aj v takej kuchynke v kancelárii, ktorá sa navonok javí ako čistá, sa často nachádzajú mravce, nehovoriac o iných škodcoch. Preto je esenciálne podstúpiť kontrolu a pravidelný monitoring vďaka DDD programom, ktoré zahŕňajú hĺbkový audit a prevenciu voči premnoženiu sa týchto organizmov.

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia

DDD služby

Zmeriame hladinu hluku vo vašich priestoroch

Akustika

Akustika

Zmeriame hladinu hluku vo vašich priestoroch

Vystavovanie sa hluku môže zmeniť funkciu mnohých vnútorných orgánov a systémov tela, spája sa s vyšším krvným tlakom, zmenami srdcovej frekvencie, hypertenziou, nespavosťou, bolesťami hlavy či až impotenciou. Môže mať na svedomí vytváranie komunikačných bariér, obmedzenie koncentrácie a pozornosti a zvýšený stres i únavu v dôsledku napätia.

Osvetlenie

Prirodzené svetlo niekedy nestačí

Osvetlenie zohráva kľúčovú úlohu pri regulácii metabolizmu a správania, hormónov, cyklov spánku a bdenia, nálady a výkonnosti, imunitných a reprodukčných funkcií. Má vplyv na našu pozornosť, pamäť, výkon a učenie. Preto je dôležité nájsť optimálne nastavenie, ktoré pracuje s ideálnymi podmienkami osvetlenia na mieru vášho priestoru bez presvetlenia, nedostatočného osvetlenia alebo odrazov od reflexných povrchov.

Prirodzené svetlo niekedy nestačí

Osvetlenie

Kontrola tepelných parametrov v budovách

Teplota

Teplota

Kontrola tepelných parametrov v budovách

V prípade, že je vnútorné prostredie príliš teplé, existujú dôkazy o náraste príznakov syndrómu chorých budov, negatívnych nálad, srdcovej frekvencie, respiračných príznakov a pocitu únavy. Teplo a vlhkosť tiež zvyšuje percento prenosu chorôb a riziko infikovania sa vírusmi. Teplé a vlhké prostredie takisto podporuje rast plesní a húb. Kontrola tepelných parametrov v budovách je pre verejnosť preto esenciálna a je zdravotnou otázkou do budúcnosti.

Ergonómia

Optimalizácia prostredia z ergonomického hľadiska

Väčšina populácie trávi dni v sede pred počítačom, tradične v interiéri. Sedenie škodí držaniu tela a zvyšuje tiež riziko cukrovky, hlbokej žilovej trombózy, úzkosti, bolesti chrbta, kŕčových žíl a rakoviny. Správne ergonomicky navrhnuté interiéry by mali používateľom umožňovať dynamickú zmenu polohy, čo zlepšuje metabolizmus a bráni dlhodobému preťaženiu. Optimalizácia prostredia z ergonomického hľadiska je preto veľmi dôležitá a je súčasťou nášho auditu zdravého priestoru.

Optimalizácia prostredia z ergonomického hľadiska

Ergonómia

Vďaka rastlinám sú vnútorné priestory zdravšie

Zeleň v budove

Zeleň v budove

Vďaka rastlinám sú vnútorné priestory zdravšie

Budovy so zeleňou nielen dobre vyzerajú, ale sú tiež prospešné pre obyvateľov budovy. Dokonca samotná budova z nich profituje. Rastliny dokážu znižovať spotrebu energie, predlžovať životnosť striech, zmierniť teplotu na horúcich miestach. Vďaka rastlinám sú vnútorné priestory pre zamestnancov zdravšie, a to z hľadiska fyzického aj duševného zdravia.

Prevencia a monitoring

Vytvoríme optimálne riešenia na kľúč vašej budove

Prevencia je ekonomickejšie a ekologickejšie riešenie zdravých priestorov či zdravia samotného. Dôležitou súčasťou našich služieb je preto aj pravidelný servis a monitoring (prostredníctvom akreditovaných laboratórií). Odbornou analýzou nameraných hodnôt následne vytvoríme optimálne riešenia na kľúč vašej budove.

Vytvoríme optimálne riešenia na kľúč vašej budove

Prevencia a monitoring

Žiadosť
o kontakt